COACHEN A LA CARTE

met de routekaarten naar geluk

EEN EXECUTIVE COACHPROGRAMMA IN DE DORDOGNE

Komende evenementen

 • Coachen à la carte
  In de periode mei-oktober
  Stichting Saint Raphael
  In de periode mei-oktober
  Stichting Saint Raphael, 24220 Meyrals, Frankrijk
  Een individueel coachprogramma van 5 dagen; 2 uur per dag in de Dordogne in Frankrijk. Kies uit de 15 routekaarten naar geluk. Een investering in je duurzame inzetbaarheid.
  Delen
Wil je meer geluk in je werk en je leven?
 
Neem dan in de Dordogne 5 dagen afstand van je werk en sta stil bij je verlangen.
 
Kies iedere dag een routekaart naar geluk en oefen de acties waar jij en
anderen blij van worden. 

Wat is

Strategisch Coachen

in de Dordogne?

ta123.gif

WAT IS HET ?

Executive coaching is bedoeld voor manager, leidinggevenden, CEO's en alle anderen die op zoek zijn naar arbeids-vreugde en levensgeluk.  

WAT IS HET PROGRAMMA ?  

Het coachprogramma bestaat uit 5 dagen.

Iedere dag kies je een van de 15 routekaarten naar geluk in werk en leven.  

WAT VOORKOM JE ERMEE ?
Je voorkomt dat je er alleen voor staat, dat je verdwaalt, stil komt te staan of zelfs terug moet keren omdat je, op weg naar geluk, achteraf gezien, de verkeerde afslag hebt genomen.   

 

WAT BEREIK JE ERMEE?

Gelukkige mensen leven langer, hebben een beter afweersysteem, verzuimen minder, presteren meer en dragen bij aan het geluk van anderen. Samen met je coach onderzoek je welke route daar het beste voor jou bij past. Hierbij is de reis net zo belangrijk als de aankomst. 

 

HOE DOE JE DAT?

Ieder gesprek duurt ongeveer 2 uur. Je maakt gebruik van de stappen van de coachmatrix, waarbij het doel belang-

rijker is dan het probleem.   

Met simulaties met symbolische voor-werpen oefen je de acties om je doel te bereiken. Dat is nuttig, leerzaam en leuk.

Het programma is gebaseerd op de Transactionele Analyse (TA) en strategisch coachen. Het is ontwikkeld door drs. Maarten Kouwenhoven, psycholoog met meer dan 40 jaar ervaring. 

DSC_3691.JPG
afbeelding met kaarten en handen20181008
IMG-20180416-WA0006.jpg

'A la carte':

Op welke van de volgende 15 vragen wil jij antwoord?

Staat je vraag er niet bij? Dan maken wij voor jou een kaart op maat.

01

02

03

Hoe kies ik mijn route?
Je gebruikt de coach-matrix als routeplanner. 1. Je stelt de feiten vast
 (wat zijn de feiten?)
2. Je staat stil bij je 
probleem (wat voel ik
hierbij?)
3. Je kiest je bestem-ming door je probleem om te draaien (wat is mijn doel?)
4. Je oefent de acties met simulaties (wat zijn mijn acties?).
Na een week kom je thuis met competenties waar jij en anderen blij van worden.

04

Hoe kom ik van de dramadriehoek in de winnaarsdriehoek? 
De dramadriehoek bestaat uit drie rollen die passen bij een achterhaald script: de Redder, de Aanklager en het Slachtoffer. Je oefent met de alternatieven met behulp van simulaties.
 
Na een week kom je thuis met uitnodigend gedrag waarmee je buiten de drama-driehoek blijft. 
Hoe zit ik als mens in elkaar?
Volgens Eric Berne, de grondlegger van de TA, heeft ieder mens drie stemmen in zijn of haar hoofd: Ouder, Volwassene en Kind.
Het is mooi als deze in goede harmonie met elkaar overleggen.
Je oefent met je innerlijke dialoog, 
net zoals in een vergadering.
Na een week kom je thuis met rust in je hoofd.

05

Hoe ga ik om met stress?
Achterhaalde script-besluiten zijn bronnen van innerlijke stress. 
Dat kan leiden tot energetische klachten zoals een burnout. 
Je oefent met het herkennen van de vroegsignalen zowel bij jezelf en anderen.
Na een week kom je thuis en kan je op een duurzame manier met je mentale energie om gaan.
Hoe zit mijn script in elkaar?
 
Een script is het gedrags-patroon dat je op grond van vroegere conclusies en besluiten hebt ontwikkeld. Een script-besluit is positief maar kan zich tegen je keren als later de omstandig-heden veranderen. Met een scriptanalyse spoor je de achterhaalde scriptbesluiten op en maak je een update.  
 
Na een week kom je
thuis met nieuwe scriptbesluiten. 

06

Hoe deal ik met mijn dilemma's?
 
Een dilemma doet zich voor als je moet kiezen tussen twee tegen-
gestelde waarden,  
vergelijkbaar met een
T-splitsing. Als je voor links kiest, schend je de waarde rechts. Als je voor rechts kiest, schend je de waarde links. 
Na een week kom je thuis en kies je voor de hoogste waarde en beperk je de schade van de geschonden waarden.

 

07

Hoe voorkom ik verzuim? 

Mensen gaan mentaal verzuimen als hun kernwaarden worden geschonden. Met de oefening 'warme en koude douche' stel je het waardenkader vast van jezelf, de ander, je team of organisatie. 
Na een week kom je thuis en weet je hoe je de kernwaarden van jou, de ander of van de organisatie vast stelt. 

10

Hoe plan ik mijn loopbaan?
Je loopbaan bestaat uit fasen: Iedere fase kent een taak, een probleem en een behoefte. Je komt in de volgende fase als de taak is volbracht, het probleem is opgelost en aan de behoefte is voldaan. 
 
Na een week kom je thuis en heb je zicht op 
je vorige, je huidige en de volgende stap in je loopbaan.

08

Hoe leer ik van mijn fouten?
Iedere ontwikkeling gaat gepaard met fouten. 
Met positieve sancties stel je jezelf of de ander in staat om de schade te herstellen en zonder schuld of schaamte je plek in het systeem weer in te nemen.
Na een week kom je thuis en maak je van een fout een leer-, en herstelmoment. 

11

Hoe zorg ik goed voor mezelf en anderen?
Lichamelijke of mentale klachten kunnen gebaseerd zijn op onbevredigde basis-behoeften. In dat geval vervullen de klachten een belangrijke signaalfunctie.
 
 
Na een week kom je thuis en heb je beter zicht op de basis-behoeften van jezelf en anderen. 

09

Hoe ga ik om met conflicten?
Levensvreugde en arbeidsplezier verdwijnen als:
1. conflicten niet worden 
    uitgesproken en
2. de schade op de mens-
    as, de taak-as en de
    waarden-as niet wordt
    hersteld. 
Na een week kom je thuis en gebruik je het HEMA model om te de-escaleren en de relatie veilig te stellen.

12

Hoe bouw ik mijn supportsysteem op?
Een supportsysteem bestaat uit mensen die je steunen en stimuleren
in je positieve acties om je doel te bereiken.
Dat kunnen mensen zijn
uit je directe omgeving, of mensen op afstand.
Na een week kom je thuis en weet je wat je kunt doen om te voorkomen dat je er alleen voor staat.

01

Strategisch Zelfmanagement 

Een individueel coachprogramma in de Dordogne, niet probleemgericht, maar doelgericht.

Het gaat er niet om hoe je de lekke band van je voertuig plakt, maar hoe je veilig en op tijd samen je bestemmig je bereikt. 

02

Scholing en nascholing bedrijfs- en verzekeringsartsen.
Deze nascholingen zijn geaccrediteerd door de NSPOH en de NVAB

03

Opleiding tot Register Strategisch Coach
Een jaaropleiding van 3 x 6 dagen: samen het TA-kompas.
6 dagen Basisvaardigheden (tools en technieken)
6 dagen Onderstroom (script),
6 dagen Bovenstroom (waarden en normen)
 

04

05

06

Reputatiekunde
Met de kennis van het vak reputatiekunde bouw je als organisatie, als team of als mens een positieve reputatie op. 
TA in de praktijk
Persoonlijke effectiviteit in groepsverband. Je leert in 3 x 2 dagen 6 dagen te werken  met de routekaarten naar geluk. 
Strategisch teambuilding programma
Ieder team ontwikkelt zich in fasen. Iedere fase kent een taak, een probleem en een behoefte.
Met dit programma leert het team de taak, zorgt voor voor elkaar en lost het probleem is op. 
Zowel in Frankrijk als in Nederland.

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

13

Hoe ga ik om met lastige lieden?
Lastige mensen lijken vaak op dieren. Je hebt de geremde dieren, de ontremde dieren en de verwarde dieren. Ieder dier heeft een nuttige functie. Maar hoe ga je met zo'n dier om? 
 
Na een week kom je thuis en weet je de juiste benadering van ieder dier. 

14

Hoe draag ik bij aan een betere organisatie?
 
Een team of een organisatie is een systeem met een aantal systemische wetmatigheden.
Als je die schendt dan raakt het hele systeem ontregelt. 
Na een week kom je thuis en heb je zicht op de systemische wet-matigheden.  

15

Hoe draag ik bij aan een betere samenleving? 
Een samenleving bestaat uit mensen die elkaar niet kennen. Dan ontstaan de wetmatig-heden van de zwerm.
Dit kan leiden tot  sentimenten en primitief overlevingsgedrag.
 
Na een week kom je thuis en weet je wat je kunt doen om de anonimiteit op te heffen.

Andere programma's die ook interessant voor je zijn: 

01

TA in de praktijk
Persoonlijke effectiviteit in groepsverband. Je leert in 3 x 2 dagen 6 dagen te werken  met de routekaarten naar geluk. In Leiden, Ameesfoort of Hierden

02

03

Reputatiekunde
Met de kennis van het vak reputatiekunde bouw je als organisatie, als team of als mens een positieve reputatie op. 

04

Strategisch teambuilding programma
Ieder team ontwikkelt zich in fasen. Iedere fase kent een taak, een probleem en een behoefte.
Met dit programma leert het team de taak, zorgt voor voor elkaar en lost het probleem is op. 
Zowel in Frankrijk als in Nederland.

05

Scholing en nascholing bedrijfs- en verzekeringsartsen.
Deze nascholingen zijn geaccrediteerd door de NSPOH en de NVAB.
Zowel in Nederland als in Frankrijk.

06

    Liever een programma in Nederland?

                                              Dat kan bij: 

 

 

                     Kies uit de volgende programma's:

Kouwenhoven banner.jpg

Strategisch coachprogramma

Hetzelfde programma als in Frankrijk, niet

in een week, maar gespreid in de tijd. Afspraken op basis van onderling overleg. 

 

Ook te gebruiken als follow-up van je traject in Frankrijk, om de bereikte resultaten te borgen. 

Opleiding tot Register Strategisch Coach
Een jaaropleiding van 3 x 6 dagen: samen het TA-kompas.
6 dagen Basisvaardig-heden (tools en tech-nieken)
6 dagen Onderstroom (script),
6 dagen Bovenstroom (waarden en normen)
 
TA in de praktijk
Persoonlijke effectiviteit in groepsverband. Je leert in 3 x 2 dagen te werken  met de routekaarten naar geluk. 
Scholing en nascholing bedrijfs- en verzekeringsartsen.
De docenten van Kouwenhoven Opleidingen zijn verbonden aan de NSPOH.
De opleidingen zijn geaccrediteerd voor ba'n, va'n en ad'n. 
Strategisch teambuilding programma
Ieder team ontwikkelt zich in fasen. Iedere fase kent een taak, een probleem en een behoefte.
Met dit programma leert het team de taak, zorgt voor voor elkaar en lost het probleem op. 
Teambuilding kan zowel in Frankrijk als in Nederland.
Reputatiekunde
Met de kennis van het vak reputatiekunde bouw je als organisatie, als team of als mens een positieve reputatie op. Wij hebben een reputatiestuursysteem ontwikkeld waarmee wij je coachen in het opbouwen en herstellen van de reputatie. Dat kan zijn van individuen, teams of van organisaties als geheel.